Çanakkale Mutlu Sonlu Masöz Bayanlar

Çanakkale Mutlu Sonlu Masöz

“Sizin bir anneniz, bir de babanız var ve her zaman da bu şekilde olacak.” Nancy, “Annem ö lü rse ö yle olmaz ama” diye atıldı. Nate bunu Elizabeth’le mevzuşmak istiyor. Bu konu bir değil, birçok defa ortaya atıldı. Elizabeth ilaç milaç mı alıyor acaba, veya çocukların gö rebileceği bir yerde bileklerini falan mı kesiyor? Nate bö yle olduğunu sanmıyor, Elizabeth’in  Çanakkale Mutlu Sonlu Masöz salt ona nispet olsun diye bu denli ileri gidebileceğine inanmıyor. Elizabeth pek iyi gö rü nmü yor, yü zü bembeyaz ve şiş, ama derli toplu giyiniyor.

Nate onu dikkatle incelediği halde, yara bere ya da sargı bezi falan da göremiyor. Çocukların ruh durumu ü zerinde bir münakaşa açacak olsa, neler olacağını iyi biliyor. Elizabeth’in kendisini nasıl kü çü mseyeceğini şimdiden gö rebiliyor: Onun ne hakkı var ağzım açmaya? O kararını verdi, çekip gitti. Elizabeth ö yle davranıyor ki, sanki Nate çiçekler içinde yü zü yor, çıplak kadınlardan yapılmış halıların ü zerinde yuvarlanıyor. Oysa gerçek şu ki, Nate zamanının çoğunu para bulmak için harcıyor. Piyasa–, da ekonomik durgunluk sü rü yor.

Çanakkale Mutlu Sonlu Masöz

Nate, Elizabeth’in ö zenle daktilo edilmiş listesine gö z atarken, “belki ben de buna değinmeliyim” diye dü şü nü yor. Ekonomik bunalımın ilk senelerında insanoğlu bu durumun er geç sona ereceğine inanıyorlardı, ama şimdi kendilerini uzun sü recek bir bunalıma hazırlıyorlar. Artık Zü rafa Jerome veya At Horace için seksen dolar vermek istemiyorlar; bunlar çok gü zel ve elle yapılmış olsalar bile. Çıplak hanımlara erişince, Lesje onunla pek az mevzuşuyor. Nate’in boşanmayı bile bile ertelediğini ileri sürüyor.

Nate ona, “Bu yalnızca bir formalite” dedi. “Başka hiçbir anlamı yok.” Lesje, “Senin için bir anlamı olmayabilir” diye karşılık verdi. “ama Elizabeth seninle hâlâ evli bulunduğunu düşünüyor. Zaten de öyle.” “sadece kâğıt üstünde.” Lesje, “Madem senin için hiçbir anlamı yok, niçin gerekeni yapıp bu işten kurtulmuyorsun?” dedi. Nate onun bu problemi hastalıklı hiçimde dü şü ndü ğü nü , bir tü rlü kafasından atamadığını dü şü nü yor. Ona, “Bu birinci derecede ö nemli bir problem değil” diyor. On senedir (yoksa on bir miydi, on iki miydi?) sü ren ilişkilerin birden bitemeyeceğini kim bilir kaç kez ona açıklamaya uğraştı. Elizabeth onun çocuklarının anası.